top of page

05.07.2014

TRAVERSI

dawna & nowa muzyka na flet barokowy

/ old & new music for the baroque flute

MARTEN ROOT
&
MAJA MIRO WIŚNIEWSKA
traversi / baroque flutes

}                 {

26.07.2014

LAMENTACJE / LAMENTATIONS
rejestr niebiański & rejestr ludzki w muzyce baroku
/ celestial & human register in baroque music
 
HELENA POCZYKOWSKA

alt / alto

PAWEŁ HULISZ

trąbka historyczna / historical trumpet

 

MAŁGORZATA SKOTNICKA

klawesyn / harpsichord

 

MAREK KUBAT

teorba / theorbo

 

}                  {

02.08.2014

NOWE ANIOŁY / NEW ANGELS
koncert - pojedynek
pomiędzy słodko brzmiącym głosem "Leclaira"
& ognistym "Locatellim"
zwieńczony pojednaniem w kompozycji NOWE ANIOŁY Katarzyny Szwed (2014)
na 7 instrumentów historycznych
i przestrzeń Bazyliki Mariackiej /
concert - duel
beetwen a sweet-sounding "Leclair"
& a fiery "Locatelli"
reconciled in NEW ANGELS composition
of Katarzyna Szwed (2014)
for 7 historical instruments
and the space of St. Mary's Church
 
 
jako "Leclair" / as "Leclair"
MAJA MIRO WIŚNIEWSKA

traverso / baroque flute

 

KAROLINA KOŚLACZ

viole da gamba

 

MAREK KUBAT

lutnia, teorba / lute, theorbo

 

 

​jako "Locatelli" / as "Locatelli"

DANUTA ZAWADA
HELGA SCHMIDTMAYER

skrzypce barokowe / baroque violins

 
BARTOSZ KOKOSZA

wiolonczela barokowa / baroque cello

 
MAŁGORZATA SKOTNICKA

klawesyn / harpsichord

}                     {

​​​​​​jak brzmiałyby Anioły Mariackie, gdybyśmy mogli je usłyszeć?  
if we could hear St. Mary's Angels, what would they sound like?
bottom of page