top of page

}

eko-edycja

* w tym roku gramy pod hasłami: ekologii dźwięku, fonosfery, klimatu akustycznego i studium ciszy.


Artyści, programujący tegoroczne koncerty podejmują je w różny sposób: odwołując się do współczesnych krajobrazów dźwiękowych, charakterystycznego dla epoki baroku etosu natury i jej brzmienia, traktując formy muzyczne jak haiku, w którym zastyga krótki fenomen brzmieniowy oprawiony w ciszę, czy odpowiadając na pytanie czym byłby muzyczny
recykling.

 

Naszym medium jest organicznie cicha specyfika brzmieniowa dawnych instrumentów i unikatowa akustyka Bazyliki Mariackiej.

Bazylika Mariacka

sobota, g. 20:30

Bazylika Mariacka

sobota, g. 20:30

3.07.2021

BACH RECYCLED
 
inwencje na dwugłosie skrzypiec
i kontrabasowy recykling suit
 
Danuta Zawada skrzypce barokowe
Paweł Miczka skrzypce barokowe, altówka barokowa
Adam Żuchowski kontrabas
Michał Bąk kontrabas

10.07.2021

OSTINATO WAVES

 

hipnotyzujące chaconny, passacaglie
i dźwięki Bałtyku

Krzysztof "Arszyn" Topolski nagrania terenowe
SILVA RERUM arte
Maja Miro-Wiśniewska traverso
Danuta Zawada skrzypce barokowe
Karolina Koślacz viola da gamba
Klaudyna Żołnierek teorba
Małgorzata Skotnicka klawesyn
 

Bazylika Mariacka

sobota, g. 20:30

Bazylika Mariacka

sobota, g. 20:30

17.07.2021

AKUSTYCZNY TECHNOZIELNIK

 

dobra muzyka tradycyjna
o ziołach i chwastach

POKRZYK
Maria Stępień skrzypce, śpiew
Kamila Ovv flet, śpiew
Katarzyna Dudziak basy, śpiew
Paweł Iwan cymbały, śpiew
Michał Biel baraban, bęben obręczowy

24.07.2021

TELEMANN HAIKU

 

fantazje G.F.Telemanna
w nowej odsłonie

Maja Miro-Wiśniewska (Silva Rerum arte) traverso
Julia Karpeta (Overtone) viola da gamba
Aureliusz Goliński (Arte dei Suonatori) skrzypce barokowe
 
Bazylika Mariacka w Gdańsku
ul. Podkramarska 5

prawe ramię transeptu

​​​​​​jak brzmiałyby Anioły Mariackie, gdybyśmy mogli je usłyszeć?  
if we could hear St. Mary's Angels, what would they sound like?
bottom of page