top of page

}

rytuały
harmo-
niczne.

* o muzyce pomiędzy pionem a poziomem,

o napięciach i rozluźnieniach, które powstają

przy sprzężeniach dźwięków różnych wysokości

i różnych jakości

oraz o zestawianiu ze sobą tych napięć

w improwizacjach i mistrzowskich kompozycjach

edycja 2022:

celebracja harmonii

herbatka harmoniczna

harmoniczne rytuały

Bazylika Mariacka

sobota, g. 20:30

2.07.2022

CEREMONIAE
 
tradycyjna muzyka ceremonii zaślubin
starofrancuska muzyka pogrzebów i śmierci
 
ODŁAM ŹDŹBŁO
Agnieszka Błonkiewicz, Aśka Borof
Anna Moroz-Darska, Anna Niechwiadowicz
głosy
Karolina Koślacz viola da gamba
Małgorzata Skotnicka klawesyn
Maja Miro flety historyczne, elektronika

Bazylika Mariacka

sobota, g. 20:30

9.07.2022

HAENDEL

 

muzyka mistrza

struktur harmonicznych

na instrumentach z epoki

Karolina Borowczyk mezzosopran
SILVA RERUM arte
Maja Miro traverso
Katarzyna Czubek flet prosty
Weronika Kulpa wiolonczela barokowa
Małgorzata Skotnicka klawesyn
Deruba wizualizacje
 

Bazylika Mariacka

sobota, g. 20:30

16.07.2022

AEON AEO AE

 

muzyka mikroskopowa:
harmonie pogranicza

dźwięku i ciszy

Klaudyna Żołnierek lutnia, teorba

MIRO/PODPORA/KOHYT

Maja Miro flety historyczne i piszczałki
Katarzyna Podpora preparowane płyty winylowe, amplifikowane kości przodków
i inne obiekty grające 
Max Kohyt kontrabas elektryczny, elektronika

Bazylika Mariacka w Gdańsku
ul. Podkramarska 5

prawe ramię transeptu

​​​​​​jak brzmiałyby Anioły Mariackie, gdybyśmy mogli je usłyszeć?  
if we could hear St. Mary's Angels, what would they sound like?
bottom of page