top of page

}

stwarzanie
światów

edycja 2023 * o tym, jak niesłyszalne staje się słyszalnym, a stare przetwarza się w nowe

Bazylika Mariacka

sobota, g. 20:30

1.07.2023

GDAŃSK XVII
 
muzyka wykonywana w Gdańsku
w XVII wieku
 
MAKSYM ZAJĄCZKIEWICZ
klawesyn
Maja Miro flet
Karolina Koślacz viola da gamba
Małgorzata Skotnicka szpinet
 

Bazylika Mariacka

sobota, g. 20:30

8.07.2023

ANTOLOGIA LYRA VIOL
 
viola da gamba
w eksperymentalnych strojach
historycznych
 
MATEUSZ KOWALSKI
viola da gamba
koncert pamięci JACKA WESOŁOWSKIEGO
oraz MACIEJA KAZIŃSKIEGO
 

Bazylika Mariacka

sobota, g. 20:30

22.07.2023

J’AYME TROP MIEUX

 

dawna muzyka francuska

nowe linie basu

LAURE SLABIAK

głos

MACIEJ SADOWSKI

kontrabas

SILVA RERUM arte

instrumenty historyczne

Bazylika Mariacka

sobota, g. 20:30

29.07.2023

CHE SI PUÒ FARE

 

cóż możemy zrobić,

gdy niebosa obrócą się przeciw nam?

wieczór improwizowany
wokół
 muzyki Barbary Strozzi

RAPHAEL ROGIŃSKI

gitara

MAJA MIRO

flety historyczne, elektronika

KATARZYNA PODPORA

amplifikowane obiekty

MAX KOHYT

kontrabas elektryczny, elektronika

Bazylika Mariacka w Gdańsku
ul. Podkramarska 5

prawe ramię transeptu

​​​​​​jak brzmiałyby Anioły Mariackie, gdybyśmy mogli je usłyszeć?  
if we could hear St. Mary's Angels, what would they sound like?
bottom of page