top of page
WielkiHerbGdanska_znak_2021_final.jpg
metropolitalna karta do kultury.jpg
ORGANIZACJA
​Fundacja SILVA RERUM

Gdańsk

koncepcja artystyczna festiwalu  MAJA MIRO

video, grafika & fotografie  TERESA KACZMAREK, MAJA MIRO-WIŚNIEWSKA,

MICHAŁ WITKOWSKI, ADAM KIEŁSZNIA, MARTEN ROOT, JACEK KIEJKO

 

 

PARTNERZY
BAZYLIKA MARIACKA

w Gdańsku

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
Miasta Gdańska

 
 
 
 

Metropolitalna Karta do Kultury

 

PATRONAT MEDIALNY

 
Trojmiasto.pl

Pomorze Kultury
logo TVP Kultura
Program_2_PR.jpg
Radio_Gdansk_75_lat_znak.jpg
Pismo Folkowe.jpg
PATRONAT MEDIALNY POPRZEDNICH EDYCJI
TVP Kultura
 
 
 
Dwójka: Polskie Radio Program II
 
 
 
Radio Gdańsk
Pismo Folkowe

 

PARTNERZY POPRZEDNICH EDYCJI:
Edycje 2014-16 dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach programu "Kolekcje",
priorytet "Zamówienia Kompozytorskie",
realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca
TOWARZYSTWO OPIEKI nad ZABYTKAMI​​

Oddział w Gdańsku

KAWIARNIA FILMOWA "W STARYM KADRZE"

Gazeta Wyborcza

Kultura Dostępna

Pomorskie.eu

MjjO Sztuka Relacji

Zakład Konserwacji Obiektów Zabytkowych Jan Wiśniewski

Szczególne podziękowania składam:

 

ks. Prałatowi IRENEUSZOWI BRADTKE, za​​ życzliwe spojrzenie na festiwal oraz przestrzeń do rozwinięcia skrzydeł.

 

TOMASZOWI KORZENIOWSKIEMU, za bezwarunkowe wspieranie projektu w jego początkach oraz wyposażenie Aniołów w te brakujące instrumenty, które udało się odnaleźć.

 

Muzykom zespołu SILVA RERUM arte, za entuzjazm, wspaniałą wspólną pracę i otwartość.

 

GABRIELI PEWIŃSKIEJ, za pytanie: Co jedzą Anioły? i inne pytania okołofestiwalowe na łamach Dziennika Bałtyckiego.

 

TERESCE KACZMAREK wraz z Przyjaciółmi, za bezinteresowną pracę, pomoc, dobrą energię i zaangażowanie, włożone w Festiwal, gdy się dopiero rozwijał.

 

MARCIE DZIEDZIC, za ciepłą obecność i  pomoc w promocji poprzednich edycji Festiwalu.

IGNACEMU WIŚNIEWSKIEMU, ARKADIUSZOWI SKOTNICKIEMU, JANOWI WIŚNIEWSKIEMU, DARIUSZOWI KLEWIŃSKIEMU, MACIEJOWI RYCHTEROWI, ALEKSANDRZE ŻEBROWSKIEJ oraz MARIUSZOWI MICHALSKIEMU za nieodzowną pomoc natury technicznej, bez której koncerty nie nabrałyby blasku.

 

MAKSYMOWI ZAJĄCZKIEWCZOWI, MAGDALENIE JĘDRZEJEWSKIEJ wraz z Przyjaciółmi, za wysokiej klasy wolontaryjny wkład w organizację koncertów.

ANNIE URBAŃCZYK, z dawnego Biura Gdańsk2016, za wspólną wizytę w Bazylice Mariackiej w najlepszym możliwym momencie.

Maja Miro                              

 

​​​​​​jak brzmiałyby Anioły Mariackie, gdybyśmy mogli je usłyszeć?  
if we could hear St. Mary's Angels, what would they sound like?
bottom of page